Welkom

Branbergen ontwikkelt en verbetert samenwerken en coöperatief leiderschap.

visie
Samenwerken organiseren, is gedrag
reguleren. Maa
r van nature stemmen 
mensen h
un gedrag niet af op regels,
maar op hun voorkeuren.

 

two-attract
Anders kijken, betekent nieuwe mogelijkheden
ontdekken.
Wie anders wil, moet eerst anders
kijken.

                         
  

profiel
Fascinatie, inspiratie en eenvoud.
                                        
 
Two-attract

is een concept ontwikkeld uit de vraag: wat trekt mensen aan om met elkaar samen te werken?

Het concept is samengesteld uit een theorie en een daarop gebaseerde methode van drie vuistregels om samenwerken te ontwikkelen en te verbeteren.

De theorie put uit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in hoe processen, beneden de drempel van ons bewustzijn, doelgericht gedrag ontwikkelen en dat gedrag sturen op samenwerken.

Co÷peratief leiderschap

is een methodiek voor het ontwikkelen en verbeteren van leiderschap op geleide van de inzichten die two-attract biedt.

Vragen

Neem contact op of stuur
een e-mail

© illuster