Two-Attract

Two-Attract
Two-attract is een concept voor het ontwikkelen en verbeteren van samenwerken en coöperatief leiderschap. Het concept is opgebouwd uit een theorie en het VIA  model voor samenwerken. De theorie biedt, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, inzicht. Inzicht in hoe bewuste en onbewuste processen doelgericht gedrag ontwikkelen en dat gedrag sturen op samenwerken. 


VIA model voor samenwerken

Tegen de achtergrond van dat inzicht voldoen slechts drie vuistregels om, in concrete werksituaties, mogelijkheden tot samenwerken in te schatten. En om gedrag te sturen op samenwerken als die mogelijkheden zich voordoen. De de drie vuistregels vormen met elkaar het VIA model voor samenwerken

1. Voorkeur van de ander opmerken;

2. Investeren in of meerwerken aan datgene wat beantwoordt
    aan die voorkeur;

3. Aanspreken als wederkerigheid uitblijft.

 
Two-attract

is een concept ontwikkeld uit de vraag: wat trekt mensen aan om met elkaar samen te werken?

Het concept is samengesteld uit een theorie en een daarop gebaseerde methode van drie vuistregels om samenwerken te ontwikkelen en te verbeteren.

De theorie put uit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in hoe processen, beneden de drempel van ons bewustzijn, doelgericht gedrag ontwikkelen en dat gedrag sturen op samenwerken.

Co÷peratief leiderschap

is een methodiek voor het ontwikkelen en verbeteren van leiderschap op geleide van de inzichten die two-attract biedt.

Vragen

Neem contact op of stuur
een e-mail

© illuster