Profiel

Anders
Toen ik als ondernemingsjurist werkte, was ik vaak bij samenwerkingsproblemen betrokken. Het viel mij op dat mensen dan geneigd zijn om zich terug te trekken in hun eigen positie. Maar ik merkte ook dat er weinigen zijn die de problemen op de spits willen drijven. Zijn mensen dan niet meer gebaat bij iets anders, dan bij het juridiseren van hun problemen, zo vroeg ik mij af.

mr. Harm J. Branbergen

Vanzelf

In de jaren daarna merkte ik als mediator dat problemen beter zijn op te lossen als je betrokkenen met elkaar kunt laten samenwerken. Zonder dat je daar een uitdrukkelijk beroep op doet. Zo begon mijn fascinatie voor het vinden van een antwoord op de vraag: ontwikkelt samenwerken zich ook vanzelf? Dus zonder dat er regels van bovenaf worden opgelegd en zonder dat iemand wordt aangesproken op het niet volgen van die regels.

Eenvoud
In mijn zoektocht naar een antwoord op die vraag, stuitte ik op een wetenschapper die zich afvroeg hoe vogels het voor elkaar krijgen om met elkaar een zwerm te vormen. Om daar achter te komen bootste hij dat gedrag na in een computersimulatie. Dat leidde tot de opmerkelijke ontdekking van de eenvoud die schuil gaat achter een verschijnsel dat zo complex oogt. Die invalshoek inspireerde mij tot het ontwikkelen van een theorie over hoe onbewuste processen ons gedrag sturen op samenwerken. Een theorie gebaseerd op het meest recente onderzoek naar het functioneren van ons brein.
 
Two-attract

is een concept ontwikkeld uit de vraag: wat trekt mensen aan om met elkaar samen te werken?

Het concept is samengesteld uit een theorie en een daarop gebaseerde methode van drie vuistregels om samenwerken te ontwikkelen en te verbeteren.

De theorie put uit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in hoe processen, beneden de drempel van ons bewustzijn, doelgericht gedrag ontwikkelen en dat gedrag sturen op samenwerken.

Co÷peratief leiderschap

is een methodiek voor het ontwikkelen en verbeteren van leiderschap op geleide van de inzichten die two-attract biedt.

Vragen

Neem contact op of stuur
een e-mail

© illuster