Samenwerken gaat vanzelf

 

Voorkeur
Onze hersenen reageren razendsnel op wat we zien, horen en ruiken. Zo snel dat we ons er niet tegelijk bewust van kunnen zijn dat en hoe onbewuste processen ons gedrag sturen. Die processen sturen ons gedrag op geleide van onbewuste persoonlijke voorkeuren. Die onbewuste voorkeuren geven zelfs richting aan onze besluitvorming. Hoe weloverwogen en rationeel we ook te werk gaan.

Organiseren
Zo gaan we weloverwogen en rationeel te werk bij het organiseren van samenwerken. Individuele taken goed omschrijven en op elkaar afstemmen zodat werkprocessen effectief en efficiënt kunnen verlopen. Maar hoe goed we de samenwerking ook organiseren. Het blijft lastig om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden.

Vanzelf
Kijken we hoe onbewuste processen gedrag sturen op samenwerken. Dan zien we dat samenwerken zich vanzelf ontwikkelt op geleide van persoonlijke voorkeuren. Zonder dat er sprake is van enige vorm van leiderschap. Met dat inzicht kijken naar de georganiseerde manier samenwerken leert ons waar de mogelijkheden liggen om samenwerken te verbeteren.


 

 
Two-attract

is een concept ontwikkeld uit de vraag: wat trekt mensen aan om met elkaar samen te werken?

Het concept is samengesteld uit een theorie en een daarop gebaseerde methode van drie vuistregels om samenwerken te ontwikkelen en te verbeteren.

De theorie put uit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in hoe processen, beneden de drempel van ons bewustzijn, doelgericht gedrag ontwikkelen en dat gedrag sturen op samenwerken.

Co÷peratief leiderschap

is een methodiek voor het ontwikkelen en verbeteren van leiderschap op geleide van de inzichten die two-attract biedt.

Vragen

Neem contact op of stuur
een e-mail

© illuster