VIA model voor samenwerken

Werkwijze
De werkwijze is altijd gericht op het zo snel mogelijk binnen uw eigen werksituatie toe kunnen passen van het VIA model voor samenwerken.


1. Voorkeur van de ander opmerken;
2. Investeren in of meewerken aan datgene wat aan die voorkeur
    beantwoordt;
3. Aanspreken als wederkerigheid uitblijft.

Maatstaf en instructie
Tegen de achtergrond van een toegankelijke inleiding in de two-attract theorie over samenwerken, leert u het VIA model toepassen. Als  maatstaf om te beoordelen welke mogelijkhehden de gegeven werksituatie biedt tot het verbeteren van de samenwerking. En als methode aan de hand waarvan het gedrag is te sturen op het verbeteren van de samenwerking.

Two-Attract E-Learning
U maakt kennis met de theoretische inleiding via het two-attract e-learning programma dat u via internet kunt volgen op elk door u gewenst moment. Dat programma is te volgen in de drie modaliteiten zoals kort staat beschreven bij: Academy.

 
Two-attract

is een concept ontwikkeld uit de vraag: wat trekt mensen aan om met elkaar samen te werken?

Het concept is samengesteld uit een theorie en een daarop gebaseerde methode van drie vuistregels om samenwerken te ontwikkelen en te verbeteren.

De theorie put uit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in hoe processen, beneden de drempel van ons bewustzijn, doelgericht gedrag ontwikkelen en dat gedrag sturen op samenwerken.

Co÷peratief leiderschap

is een methodiek voor het ontwikkelen en verbeteren van leiderschap op geleide van de inzichten die two-attract biedt.

Vragen

Neem contact op of stuur
een e-mail

© illuster